Święto Flagi 2013

Święto Flagi w Hufcu ZHP Starachowice, wraz z Nadarzyńskim Szczepem Drużyn Harcerskich i Zuchowych WATAHA