Zjazd ZHP Hufca Starachowice 2015

Fotorelacja ze Zjazdu ZHP Hufca Starachowice
foto:
hm. Dariusz Kanclerz
phm. Paweł Szypulski